Rada ŠPO

Zasedání rady školské právnické osoby

Rada školské právnické osoby Střední školy Euroinstitut má tři členy jmenované zřizovatelem, jsou jimi: MUDr. Ríša Suk, Věroslav Dvořák a Mgr. Boris Procházka.

Rada školské právnické osoby Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště má tři členy jmenované zřizovatelem, jsou jimi: MUDr. Ivo Bilinec, Ing. Petr Dejm, Mgr. Karel Krucký.

Další fotografie máme na www.rajce.net.