Sociální patneři školy

Sociálních partnerů mají naše školy hodně. Jak žákům oborů praktických škol, tak i učňům provozních a pečovatelských služeb umožňují odborný výcvik na reálných pracovištích. Jako školy samostatně zřízené pro žáky s tělesným postižením se soustřeďujeme zejména na partnery z oblasti sociálních služeb. Pro vzdělání našich žáků jsou však nesmírně důležití i partneři z oblasti právnických osob produktivní sféry a sféry služeb. I jim patří naše poděkování.


Partneři Střední školy Euroinstitut


Partneři Euroinstitut, praktická škola a odborné učilištěPartneři Střední školy Euroinstitut v Olomouckém krajiPartneři Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji

Další fotografie máme na www.rajce.net.