Ucelená rehabilitace

Většina škol Euroinstitutu má ucelenou rehabilitaci společně s léčebnou pedagogikou jako doplňkovou činnost. Z pohledu speciálně pedagogického je úkolem ucelené rehabilitace navrácení tělesných, duševních a sociálních schopností žáka. Důležitou součástí rehabilitace žáka je nácvik soběstačnosti a socioterapie.

Další fotografie najdete zde: