Kreativita žáků

Žáci a učni středních škol Euroinstitutu při výtvarné výchově vyjadřují své emoce, nálady, prožitky, hodnotí své vlastní produkce i produkce ostatních.

Další fotografie najdete zde: