Kreativita žáků

Součástí speciálně pedagogické péče je i arteterapie. Především v jejím rámci Euroinstitut podporuje výtvarné cítění svých učňů a žáků. Jejich kreativita, díky které vyjadřují své emoce, nálady a prožitky, je navíc ještě podporována školními dovednostními soutěžemi.

Další fotografie najdete zde: