Zahradnické práce

Žáci praktické školy Euroinstitutu se v rámci výuky zahradnictví učí pečovat o venkovní i pokojové rostliny, o trávník, keře i stromy. Získané poznatky z tohoto vzdělávacího okruhu je připravují k výkonu budoucího povolání a rozvíjejí u nich smysl pro estetické vnímání domova a okolí.

Další fotografie najdete zde: