Závěrečné zkoušky

Vzdělávání na školách Euroinstitut je zakončeno závěrečnou zkouškou. Ta se stejně jako v ostatních oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně střední vzdělání, skládá z ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů.

Další fotografie najdete zde: