Zdravověda

Při výuce předmětu si učni Euroinstitutu osvojují znalosti potřebné k preventivní a aktivní péči o duševní a tělesné zdraví, sociální pohodu a bezpečnost. Učí se způsobům chování a rozhodování vedoucím ke zdravému životnímu stylu, osobní a duševní hygieny a výživy.

Další fotografie najdete zde: