Souvislá praxe 1

Souvislá praxe probíhá v letním semestru v rozsahu 120 hodin.

Zájemce musí být  studentem humanitně zaměřeného oboru. Tento údaj je uveden na smlouvě, kterou se studentem a jeho školou  uzavíráme. Zájemce by se měl zajímat o práci s naší cílovou skupinou.  Tento požadavek prověřujeme při vstupním pohovoru se zájemcem o praxi. Po podrobném seznámení s cílovou skupinou zájemce potvrdí, že chce svou praxi v našem zařízení opravdu realizovat. Zájemce si chce vyzkoušet přímou práci s cílovou skupinou a stanoví si pro to svoje cíle. Zájemce si vyzkouší tvorbu individuálního plánu.

Úvod do praxe odpovídá formuláři Záznam o průběhu praxe

1. Zjištění informací o zařízení a jeho struktuře prostřednictvím nastudování příslušných dokumentů, které student dostane k dispozici (vyplývá z formuláře Záznam o průběhu praxe), student využívá konzultace s vedoucím praxe dle potřeby (cca 18 hodin).

2. . Přímá práce (na pozici sociální pracovník/vychovatel) ve službě sociální rehabilitace – osvojení specifik komunikace s cílovou skupinou (volitelná kompetence 3D), nácvik poskytované přiměřené podpory v rámci aktivit příprava na bydlení, samostatný život, práci (cca 50 hodin). 3. Student se seznámí se systémem individuálního plánování v organizaci, má možnost seznámit se s dokumentací vybraného uživatele a následně vytvořit modelový individuální plán. K jeho obsahu a porovnání se současným plánem US využívá konzultací s klíčovým pracovníkem uživatele (cca 12 hodin).