Vzdělávací programy jako studium k prohlubování odborné kvalifikace

Programy jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

1. Rizika a prevence pohybu na internetu
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze, Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
2. Úvod do MS Windows a MS Office
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
3. Úvod do MS Windows
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji a Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji.
4. MS Windows a MS Office
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
5. Úvod do MS Word a MS Excel
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji a Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji.
6. Úvod do MS PowerPoint
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji a Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji.
7. Tvorba, motivace a metody vyučování ve výuce ICT
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze, Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
8. Úvod do tvorby webu
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze, Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
9. Tvorba výukových listů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze a Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji.
10. IVP jako nástroj pomoci učitele při edukaci žáků s poruchou autistického spektra
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Karlovarském krajiStřední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště .
11. GDPR
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
12. Osobnostní rozvoj
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.
13. Projektové vyučování
Tento program nabízí Střední škola Euroinstitut v Karlovarském krajiStřední škola Euroinstitut v Praze a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště.