Závěrečné zkoušky

Organizace konání závěrečných zkoušek 2016/2017

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech pečovatelské služby a provozní služby v červnu 2017.

Žáci uvedených oborů budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Závěrečná pedagogická rada 2. a 3. ročníků se koná v pátek 2.6.2017.

Klasifikace musí být uzavřena nejpozději do 1.6.2017 do 12:00 hod.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají zkoušku v náhradním termínu či opravnou zkoušku v srpnu 2017.

Studijní volno pro žáky postupující ke zkouškám bude 5 dní před konáním ústní zkoušky.

Písemná část zkoušek – termín bude upřesněn po 30.květnu 2017.

Žáci se dostaví ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a svačinu.

Zkouška pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami trvá max. 2 hodiny.

Praktická část zkoušek - termín bude upřesněn po 30.květnu 2017.

Ústní část zkoušek – termín bude upřesněn po 30.květnu 2017.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neuspěl. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku (přihláška ke stažení zde) k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30.6.2017.

Písemná část zkoušek                          4.9.2017              nebo       4.12.2017

Praktická část zkoušek                        11. – 14.9.2017   nebo       11. – 14.12.2017

Ústní část zkoušek                                 18. – 20.9.2017   nebo       18. – 20.12.2017