Česká školní inspekce

Česká školní inspekce provedla ve Střední škole Euroinstitut v Karlovarském kraji inspekční kontrolu v roce 2022.

Zde jsou k nahlédnutí hodnotící zprávy ČŠI:

Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji |Inspekční zpráva
Česká školní inspekce (ČŠI) | Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji | Protokol o kontrole

Ve Střední škole Euroinstitut v Karlovarském kraji proběhla také v roce 2019 kontrola použití finančních prostředků z Krajského úřadu.

Protokol o kontrole k nahlédnutí:

Krajský úřad Karlovarského kraje | Střední školka Euroinstitut v Karlovarském kraji | Protokol o kontrole