Euroinstitut Karlovarský kraj

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji sídlí v Jáchymově. Do rejstříku škol a školských zařízení byla tato škola zapsána dne 12. ledna 2016 s účinností od 1. září 2016

Kontakty

Název školy:             Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji
Právní forma:           školská právnická osoba
Adresa školy:            Husova 992, 362 51 Jáchymov
IČO:                             04 720 997
Resortní identifikátor (RED_IZO):                  691 009 091
Resortní identifikátor střední školy (IZO): 181 076 641
ID dat. schránka:    d3m3p2q
Zřizovatel:                Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele:      obecně prospěšná společnost
Ředitel:                      Mgr. Michal Müller

Kontakty na školu:
Pevná linka:             357 070 652
Mobilní telefon:      773 793 652
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email:                         karlovarsky@euroinstitut.cz

Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět