Rozhlasové vysílání pro školy


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na zdravotní komplikace obezity. Obezita je rizikový faktor, který se podílí na vzniku a rozvoji závažných nemocí. Probere si tedy nejčastější onemocnění s podílem obezity. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zpět