Rozhlasové vysílání pro školy


Rozhlasové vysílání Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště v pořadu zdraví a styl. V dnešním vysílání se zaměříme na zdravotní rizika z potravy. Potrava se může stát pro člověka přímo zdraví škodlivou tím, že přináší do organismu toxické látky. Toto vysílání slouží jako výukový materiál pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zpět