Česká školní inspekce

Hodnocení školy se v souladu s § 12 školského zákona uskutečňuje:
a) jako vlastní hodnocení školy
b) Českou školní inspekcí
c) zřizovatelem podle předem zveřejněných kritérií

Kromě hodnotících zpráv publikujeme na této stránce také informace České školní inspekce, která jsou pro střední školy, odborné školy a praktická učiliště Euroinstitut důležité.

Česká školní inspekce (ČŠI) | hodnocení Střední škola Euroinstitut | inspekční zpráva
Česká školní inspekce|Výsledky vzdělávání. Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školní inspekce|Monitoring zavádění společného vzdělávání (1). Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školní inspekce|Monitoring zavádění společného vzdělávání (2). Převzal: Euroinstitut .cz
Česká školnínspekce|Právní aktuality-září 2016. Převzal: Euroinstitut .cz
Virtuální hospitace|Teach for Slovakia: Úspěch i bez pedagogické kvalifikce
Virtuální hospitace|Národní ústav pro vzdělávání: Čeština pro žáky se SPV