Euroinstitut Ústecký kraj

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště sídlí v Panenském Týnci a jako místa poskytovaného vzdělávání má v rejstříku škol a školských zařízení zapsány školy v Panenském Týnci a ve Vejrptech, dále však působí v rámci individuálních vzdělávacích plánů v domovech pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydleních a v domovech se zvláštním režimem zejména Ústeckého kraje.

euroinstitut

Kontakty

Název školy:          Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště
Právní forma:        školská právnická osoba
Adresa školy:         Panenský Týnec č. 29, 439 05 Panenský Týnec
IČO:                           03 855 007
Resortní identifikátor (RED_IZO):                 691 007 969
Rezortní identifikátor střední školy (IZO): 181 068 281
Rezortní identifikátor zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO): 181 069 199
ID dat. schránka:  zs4snph
Zřizovatel:              Obecně prospěšná společnost Euroinstitut
Typ zřizovatele:    obecně prospěšná společnost
Ředitel:                    Mgr. Michal Müller

Kontakty na školu:
Pevná linka:           477 070 199
Mobilní telefon:    773 793 899 
Telefonní krizová linka pro postižené žáky: 602 666 666
Email:                       ustecky@euroinstitut.cz
Web: www.euroinstitut.cz
Facebookfacebook logoEuroinstitut – není oficiálním facebookovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.
Twitter: logo twitterTwitter – není oficiálním twitterovým profilem školy, stránku tvoří studenti a přátelé školy.

Zpět