Fotogalerie

Střední školy Euroinstitut mají svým žákům co nabídnout. Na základě vytvořených školských vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělávání je výuka zaměřena zejména na osvojení praktických dovedností.

Na fotkách vidíte, jak nám to jde. Stačí rozkliknout podkategorie →

U žáků praktické školy jednoleté je vzdělávání zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností. Z fotografií můžete posoudit, že se nám daří. Snažíme se dosáhnout nejvyšší možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých osob. Samozřejmě v rámci možností, stále máme na zřeteli, že naši žáci jsou převážně kliety zařízení pobytových sociálních služeb.  Poskytujeme přípravu na osvojení manuálních dovedností a jednoduchých činností využitelných v oblastech praktického života, které absolventům usnadní integraci do společnosti. Cílem vzdělávání v praktické škole  je především zvýšení kvality života absolventů, kterým se v rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnit se přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.

U dvouleté praktické školy můžeme jít ještě dále: vzdělávací proces jsme zaměřili na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě. Obor poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností podle zaměření přípravy. Jde nejen o profesní uplatnění, ale i o možnost využít dovedností v dalším vzdělávání.

Učební obory, které studují naši žáci, patří mezi ty, kterým se v pedagogickém slangu říká „éčkové“.  Za číslem oboru mají totiž písmeno E, u nás jsou to obory 69-54-E/0175-41-E/01. Tyto obory jsou zakončeny výučním listem, od klasických učebních oborů se liší tím, že důraz se klade na praktickou stránku oboru, ale stejně tak na  orientaci na trhu práce či bezpečnost  ochranu zdraví při práci. Obor 75-41-E/01 vyučují školy Euroinstitut kromě Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji, obor 69-54-E/01 je registrován u všech škol Euroinstitutu.

Napsat komentář